Taidekätköjen kaupunki

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu toteutti kaupunkitaidenäyttelyn Taidekätköjen kaupunki Kokkolan kantakaupungissa sekä Lohtajalla ja Marinkaisissa marraskuussa 2014. Kaupunkitaide on urbaaniin ympäristöön toteutettua ja tarkoitettua taidetta, joka herättää tavalliset kaupunkilaiset kokemaan ja tutkimaan omaa arkiympäristöään uudesta näkökulmasta. Taidekätköjen kaupunki-näyttelyllä kuvataidekoulu toi lasten taiteen ulos perinteisistä galleria- ja näyttelytiloista.

Kuvataidekoulun oppilasryhmät ideoivat, suunnittelivat ja toteuttivat taideteoksia, joissa tulkitaan ja kommentoidaan kaupunkiympäristöä oppilaiden omista lähtökohdista ja ajatuksista. Lähtökohtana teoksille oli ajatella omaa ympäristöä eri näkökulmista ja pohtia Kokkolan salaisia puolia, ihmeellisyyksiä ja kummallisuuksia, kaupungin piilotettuja salaisuuksia, satuhahmoja, tarinoita ja asukkaita. Kiertämällä taidekätköltä toiselle saattoi nähdä muun muassa Neristanissa piha-aidalla musisoivan kissaorkesterin, talon ikkunassa noidan kammion ja avata ovia toisiin maailmoihin. Roosin talon pihalle oli pystytetty kokonainen koti ja Suntin varrella voi tutustua muinaisiin fossiileihin.

Työt oli sijoitettu oppilaiden haluamiin paikkoihin ja teosten ripustamiseen pyydettiin ja saatiin kiinteistön omistajan tai Kokkolan kaupungin ympäristöpalvelujen lupa. Taidekätköjä sai kiertää missä tahansa järjestyksessä joko pari teosta päivässä tai vaikkapa tutustua niihin kaikkiin yhdellä kertaa reippaalla kävelylenkillä. Jokaisen teoksen yhteyteen oli sijoitettu näyttelyn juliste ja kartta, jonka avulla oli helppo suunnistaa kohteelta toiselle.

7–19-vuotiaat
Opettajat Auli Palosaari, Irma Jylhä, Joni Virtanen, Tiina Granholm, Heidi Pokela, Aija Isosaari, Linda Gran, Kukka-Maaria Koskinen

Konstgömmornas stad

Bildkonstskola arrangerade en stadskonstutställning, Konstgömmornas stad, i Karleby, Lochteå och Maringais. Stadskonst är sådan konst som är anpassad till och ämnad för en urban miljö. Den ger vanliga stadsinvånare möjligheten att uppleva och utforska sin egen vardagsmiljö ur ett nytt perspektiv. Med utställningen Konstgömmornas stad bildkonstskolan tar med konsten ut ur de traditionella gallerierna och utställningslokalerna.

Bildkonstskolans elever kom med idéerna samt planerat och förverkligat konstverken som tolkade och kommenterade stadsmiljön utgående från deras egna utgångspunkter och tankar. Utgångspunkten för arbetet med konstverken var att tänka på sin egen miljö ur olika synvinklar och att fundera på stadens dolda hemligheter, märkliga drag, sagofigurer, historier och invånare. När man gick från en konstgömma till en annan fick man bland annat se en kattorkester som spelar på ett staket i Neristan, titta in i en häxas kammare i ett husfönster och öppna dörrar till andra världar. På Rooska gårdens gårdsplan har ett helt hem uppförts och längs sundet kunde man bekanta sig med urtida fossiler.

Konstverken var utplacerade på ställen som eleverna valt och för uthängning av konstverken har lov begärts av fastigheternas ägare eller av Karleby stads miljötjänster. Det gick bra att gå från en konstgömma till en annan i vilken ordning som helst. Man kunde antingen titta på ett par konstverk om dagen eller bekanta sig med dem alla under en dag. Vid varje konstverk fanns en utställningsplansch och en karta som gjorde det lätt att hitta till följande verk.

Text och foto Kukka-Maaria Koskinen