Opettajainhuone

Valokuvat: Michael Neunstedt ja Joni Virtanen

Opettajakunta koostuu sekä pedagogisen koulutuksen saaneista opettajista että ammattitaiteilijoista. Tavoitteena on ollut, että syventävissä opinnoissa painottuu ammattitaiteilijoiden rooli ja perusopinnoissa kuvataidepedagoginen osaaminen.

Lärarrummet

Lärarkåren består både av lärare med pedagogisk utbildning och yrkeskonstnärer. En målsättning har varit att yrkeskonstnärens roll betonas i den fördjupade undervisningen och det konstpedagogiska kunnandet i grundundervisningen.

Rehtori / Rektor
Aija Isosaari.

Kuvataideopettajat / Bildkonstlärare
Heidi Pokela ja Kukka-Maaria Koskinen.

Tuntiopettajat / Timlärare 2018-19
Päivi Aittomäki, Tiina Granholm, Eeva Huotari, Irma Jylhä, Juho Klapuri, Michael Neunstedt, Auli Palosaari, Merja Pohjonen, Kaisa Hautakoski, Riina Rauma, Nico Sundbäck sekä Joni Virtanen.

Iltavahtimestari / Kvällsvaktmästare
Juho Klapuri.

Muu henkilöstö / Övrig personal
Nina Finne, Päivi Lamberg ja Jouko Vähäkainu.