Löytöretkellä 35 vuotta

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu täyttää 35 vuotta. Juhlanäyttely oli esillä K.H. Renlundin museolla, Roosin talon alakerrassa 7.-28.4. Kuvataidekoulun perusti Ritva Kangas vuonna 1982, toiminta alkoi aluksi kerhotoimintana ja on vuosien aikana laajentunut 400 oppilaan kuvataidekouluksi (katso koulun historiikki). Kuvataidekoulu on Kokkolan seudun opiston osasto. Koulu tarjoaa taiteen perusopetusta Kokkolalaisille lapsille ja nuorille. Opetussuunnitelma perustuu kuvataiteen perusopetuksen valtakunnallisiin laajan oppimäärän mukaisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi koulu järjestää vauvojen ja ipanoiden värikylpyjä sekä kerhotoimintaa Kanta-Kokkolassa, Kälviällä, Lohtajalla, Marinkaisissa ja Ullavassa.

Kokkolan kuvataidekoulun on alusta asti ollut aktiivinen toimija myös valtakunnallisesti. Kuvataidekoulujen liitto täyttää myös tänä vuonna 35 vuotta, minkä kunniaksi avattiin juhlanäyttely 27.4. Helsingin Kaapelitehtaalla. Kokkolan kuvataidekoulu osallistui näyttelyyn syventävien opintojen oppilaiden grafiikanvedoksilla sekä postikorteilla. Juhlavuoden teema on ollut Löytöretkellä.

Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulun 35-vuotisjulkaisu toteutetaan blogipohjaisena verkkojulkaisuna, jossa on katsaus kuvataidekoulun lähivuosien projekteihin ja opetukseen, henkilökunnan esittely, sekä koulun päivitetty historiikki. Historiikin on kirjoittanut Ritva Kangas koulun 30-vuotisjuhlavuonna, päivitykset viime vuosilta on lisännyt Aija Isosaari. Haluamme julkaisulla tuoda esille koulun monipuolista toimintaa sekä tehdä taidekasvatusta tunnetuksi. Julkaisun visuaalisesta ilmeestä ja toteutuksesta ovat vastanneet Anna-Lena Vilo ja Heidi Pokela.

 

35 år på upptäcktsfärd

Bildkonstskolan för barn och unga fyller 35 år. Jubileumsutställningen hålls vid K.H. Renlunds museum, på första våningen i Rooska gården 7–28.4. Ritva Kangas grundade bildkonstskolan 1982 och verksamheten startade först som klubbverksamhet men har under årens lopp utvecklats till en bildkonstskola med 400 elever.  Bildkonstskolan är en avdelning inom Karlebynejdens institut. Skolan erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga i Karleby. Läroplanen grundar sig på den fördjupade lärokursen i de riksomfattande läroplanen för den grundläggande konstundervisningen. Skolan ordnar dessutom färgbad för spädbarn och småbarn samt klubbverksamhet i Stamkarleby, Kelviå, Lochteå, Maringais och Ullava.

Karleby bildkonstskola har också från först början varit en aktiv aktör på riksnivå. I år fyller också förbundet för konstskolor 35 år och med anledning av det öppnas en jubileumsutställning 27.4 i Kabelfabriken i Helsingfors. Karleby bildkonstskola tog också del i utställningen. Jubileumsårets tema var På upptäcktsfärd.

Bildkonstskolans 35-årspublikation utges som en nätpublikation, den ger en översikt över pågående projekt och undervisningen i bildkonstskolan, dessutom presenteras personalen och en uppdaterad historik över skolan. Ritva Kangas skrev historiken till skolans 30-årsjubileum och Aija Isosaari har kompletterat den med information om de senaste åren. Anna-Lena Vilo och Heidi Pokela har svarat på publikationens visuella utformningen och genomförandet.